Et-Taqwa

E-mail Print PDF

KADA SE UČI SURA El-KEHF TOKOM PETKA?

PITANJE:


Koje je to pravo vrijeme kada se uči sura El-Kehf tokom petka? Da li je to od Sabah namaza pa do Džume ili neko drugo? Da li je propisano da se uči tokom Petka i Sura Ali-Imran, i ako je odgovor pozitivan kada se uči?

ODGOVOR:


Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je odabrao dan Petak nad ostalim danima u sedmici, neka je salalavt i selam na onoga ko se rodio u Petak, ko je preselio u Petak, na Njegovu, sallallahu alejhi ve sellem, časnu porodicu, ashabe i sve seljedbenike do Sudnjeg dana koji će nastupiti u Petak.


Zabilježeni su mnogi hadisi  Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o vrijednosti učenja (čitanja) Sure El-Kehf tokom dana i noći Petka.


•    Od Ebu Seida El-Hudrja, radijjallahu anhu, se prenosi da je kazao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»


"Ko bude učio suru El-Kehf noću uoči Petka, to će mu povećati svjetlost (ar. Nur) koliko je između njega i drevne kuće (Kabe)." (Hadis bilježi imam Darimi pod brojem 3407, a vjerodostojnim ga je ocjenio Šejh Albani u Sahih Edžami'a pod brojem 6471).

•    Takođe od Ebu Seida El-Hudrja, radijjallahu anhu, se prenosi da je kazao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا هُشَيْمٌ، نا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»"Ko bude učio suru El-Kehf tokom dana Petka dat će mu se  svjetlosti (ar. Nura) koliko je između dvije Džume." (Hadis bilježi imam Hakim 2/399, imam Bejheki 3/249, dok je za hadis rekao imam Ibn Hadžer: "Hadis je Hasen, i dodao je: I ovo je najači dokaz koji se bilježi o vrijednosti učenja sure El-Kehf." Pogledati Tahridžu El-Ezkar i Fejdu El-Kadir 1/168, a vjerodostojnim ga je ocjenio Šejh Albani u Džamiu Es-Sahih 6470).

•    Od Ibn Omera, radijllahu anhu, se prenosi da je kazao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين." قال المنذري: رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به .الترغيب والترهيب  (1 / 298).


"Ko bude proučio suru El-Kehf tokom Petka imat će svjetlo (sjaj) koji će se protezati od ispod njegovih stopala sve do Nebesa, i ono će mu osvjetljavati  (svjetiliti) okolinu na Sudnjem danu, i bitće mu oprošteno ono što je između dvije Džume." (Rekao je Ebu Munzir: "Hadis bilježi Ebu Bekr Ibn Merduje u svome tefsiru sa senedom (lancem prenosilaca) koji je dobar." Pogledati Et-Tergibu Ve Et-Terhib 1/298).
Sura El-Kehf se uči tokom dana ili noći Petka, a noć Petka počinje od zalaska Sunca u Četvrtak, i završava se na dan Petak - kada Sunce zalazi.


Te shodno ovom rečenom, VRIJEME UČENJA SURE EL-KEHF BIVA OD ZALSKA SUNCA U ČETVRTAK PA SVE DO ZALASKA SUNCA U PETAK.


Ovaj stav potvrdio je i imam Ibn Hadžer, rahmetullahi alejhi, u dijelu "Fejdul Kadir" pod brojem 6/199, kako bilježi El-Menavi.


Rekao je El-Menavi, rahmetullahi alejhi: "Pohvalno je (ar. Mendub) učiti suru El-Kehf tokom dana i noći Petka, na šta je ukazao i imam Šafija, rahmetullahi alejhi." (Pogledati Fejdul Kadir pod brojem 6/198).


Nije zabilježen niti jedan vjerodostojan hadis (Sahih) o vrijednosti učenja sure Ali-Imran tokom Petka, a sve ono što se bilježi iz ovoga domena je: Daif (slabo) predaja ili pak Mevdu' (apokrifan) hadis.

Neke od Daif predaja o učenju sure Ali-Imran tokom Petka:


Od Ibn Abbasa, radijjallahu anhu, se prenosi da je kazao: "Ko bude učio suru u kojoj se spominje porodica Ali-Imran na dan Petka na njega donose salavate Meleki sve dok Sunce sija." (Hadis i više nego DAIF (SLAB) bilježi ga Taberani u: Mu'džemu Evsat 6/191, i u Mu'džemu Kebir 11/48).


Rekao je Hejsemi, rahmetullahi alejhi: "Hadis bilježi Taberani u Mu'džemu Evsat i u njegovom senedu je Talha Ibn Zejd Er-Reki koji je mnogo slab (daif džiden)." (Pogledati Medžmea Zevadi 1/168).


Rekao je Ibn Hažder, rahmetullahi alejhi: "Talha Ibn Zejd je Daif džiden, dok ga je Ahmed i Ebu Davud svrstali u one koji su prenosili Mevdu' hadise (apokrifne, lažne hadise)."   (Pogledati Fejdul Kadir pod brojem 6/199).


Rekao je Šejh Albani, rahmetullahi alejhi: "Hadis je Mevdu' (Pogledati Džamiu Ed-Daif pod brojem 5759).


Takođe, od hadisa koji su izmišljeni i slabi a koji se bilježe i prenose o vrijednosti učenja sure Beqare i Ali-Imrana tokom Petka je i hadis koji prenosi Et-Tejmi u "Et-Tergib": "Ko bude učio suru Beqara i Ali-Imran tokom noći Petka ima nagradu kao što je prostranstvo između Sedam Zemalja i Sedam Nebesa." (Hadis daif).


Rekao je El-Menavi, rahmetullahi alejhi: "Ovaj hadis je GARIB i DAIF DŽIDEN." (Pogledati Fejdul Kadir pod brojem 6/199).


A Allah najbolje zna!